orosz gazdaság

Az orosz gazdaság lehetőségei, kockázatai

by totalreturn 2019. március 26.

Oroszországgal foglalkozó korábbi cikkünkben már felsoroltuk az 5 legfontosabb érvet, ami miatt az orosz gazdaság vonzó célpont lehet a befektetők számára.

Mostani összefoglalónkban részletesebben is górcső alá vesszük az orosz gazdaság összetételét, megvizsgálva az elsődleges és másodlagos ágazatokban rejlő lehetőségeket és kockázatokat. Végül két, fontos statisztikai adatot is az olvasók figyelmébe ajánlunk.

 

Olaj és gáz, mint elsődleges ágazat

Oroszország a gazdasági erejét elsősorban az energiaszektornak köszönheti. Az orosz GDP egynegyedét ugyanis közvetlenül a gáz- és olajexport adja, míg közvetetten a GDP kétharmadával lehet szoros összefüggésbe hozni az energiaipart.

Oroszország tehát figyelemre méltó hozampotenciált és egyúttal jelentős kockázatot is jelent a befektetők számára, amit egy orosz befektetési alap vásárlása előtt gondosan mérlegelnie kell..

 

Lehetőségek (+) és kockázatok (-)

 

(+) Az elmúlt évtizedekre jellemző technológiai innováció természetesen Oroszországot sem kerülte el, aminek köszönhetően szinte teljesen lecserélődött a korábbi szovjet technológia. Közben az elmúlt 20 évben a napi nyersolaj-kitermelés 6 millióról 11 millió hordóra nőtt, vagyis közel megkétszereződött.

 

(+) Az orosz energiapolitika az elmúlt években elmozdult a magasabb hozzáadott értékű export irányába. Míg korábban a nyersolaj kivitel kapott hangsúlyt, most arra ösztönzik az olajipari vállalatokat, hogy ne csak exportálják a nyersolajat, hanem egyre több finomított terméket állítsanak elő belőle – ezáltal magasabb hozzáadott értéket teremtve az orosz gazdaságnak.

 

(-) A kétharmados súllyal rendelkező energiaipar teljesítménye erősen függ a nyersanyagok aktuális világpiaci árától, amit a másodlagos ágazatok csak kis mértékben képesek kompenzálni. Ez igen érzékennyé teszi az orosz gazdaságot.

 

(-) Itt is, mint minden más országban az állam jelentős befolyással bír az energiaszektorban, ami bizonyos fokú biztonságot jelent erre az iparágra, ugyanakkor ez a politikai befolyás kockázatokat is hordoz.

 

(+) A világszerte megjelenő „zöld” projektek ellenére, egyelőre kifogyhatatlannak tűnik a világ éhsége a fosszilis energiahordozók iránt, ami tovább bővítheti a jövőben az orosz exportot.

 

Másodlagos ágazatok

A moszkvai vezetés már felismerte az egysíkú gazdaságban rejlő kockázatokat, ezért elkezdte támogatni az orosz ipar diverzifikálását, egyre nagyobb teret engedve ezzel az innovációs projekteknek.

Az iparágak közötti súlyok optimalizációja azonban aligha valósítható meg rövidtávon, a kitűzött célok eléréséhez ugyanis évtizedekre lesz szüksége Oroszországnak. Az irány azonban jónak tűnik.

 

  • Újraéledő iparágak: A Szovjetunió bukása után számos, korábban sikeres iparág tűnt el a régióban. Ezek egy része napjainkban feltámadóban van és jelentős jövőbeli hozampotenciállal kecsegtet. Jó példa erre a fémipar és a ráépülő precíziós gépipar, valamint hadiipar élénkülése, ami az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. Emellett a mezőgazdaság modernizációja is kezdetét vette Oroszországban.
  • Energia, energia, energia: A másodlagos ágazatok zöld- és barnamezős beruházásainak jelentős része azonban közvetetten az energiaszektorhoz kapcsolódik (például: bányaipari gépek vagy finomító berendezések gyártása), ami Oroszország geopolitikai helyzetéből adódóan nem meglepő. A befektetőknek tehát hosszútávon is kalkulálni kell a diverzifikáció hiányának kockázatával.

 

Még két szempont Oroszország kapcsán

  1. Oroszország a 98. helyre javított 2019-ben az Index of Economic Freedom listáján, ami a világ 186 országát rangsorolja a gazdasági szabadság alapján.
  2. A régió tőzsdei teljesítményét reprezentáló „MSCI Russia 10/40 Index” szerint 2008 és 2018 között évi 13,34%-os átlaghozamot hozott az orosz KKV- és nagyvállalati szegmens a befektetőknek. Az Aegon orosz befektetési alap esetében is ez szolgál referenciaindexnek.
* Hozzájárulok, hogy az Aegon Alapkezelő a továbbiakban marketing tartalmú megkereséseket küldjön részemre és elfogadom az ehhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót.