ESG VIG

Hogyan figyelünk mi a VIG Alapkezelőnél az ESG megfelelésre?

by Total Return 2023. december 29.

Tomasovszky Tímea, VIG Alapkezelő

Egyre több alapnál olvasható a promóciós anyagokban, hogy az Alap ESG (E, environmental: környezeti, S, social: társadalmi, G, governance: vállalatirányítási területek) szempontokat figyelembe vesz, ám ritkán találunk arra vonatkozó információt, hogy ez mit is jelent pontosan.

Az alábbiakban bemutatom, hogy hogyan zajlik a cégek, részvények elemzése egy, az ESG szempontokat magas szinten figyelembe vevő alap esetén.

Első lépésként ellenőrizzük, hogy a célvállalat szerepel-e a VIG Alapkezelő által használt kizárási listán (az Alapkezelő tartózkodik attól, hogy olyan vállalatokba fektessen, melyek tevékenysége a nemzetközi normák szerint károsnak minősül, például az ENSZ Globális Megállapodás elveinek be nem tartása, vitatott fegyverek, fűtőszenes kitettséggel rendelkező vállalatok, valamint a dohányiparban érintett cégeket), illetve a cég ESG osztályzata CCC-nek felel-e meg (ezek az ESG szempontok alapján az iparágban lemaradó vállalatok, a hat kategória leggyengébbike).

Amennyiben mindkét kérdésre nemleges választ tudunk adni, tovább léphetünk, mert az elsődleges szűrőn átment a vállalat. Következik az ESG jellemzők mélyebb vizsgálata, amelyhez olyan elismert nemzetközi külső, ESG szempontokat elemző adatszolgálatoktól szerzünk be releváns adatokat, mint az MSCI és a Bloomberg.

A Bloombergen az „ESG” szót begépelve először egy általános összefoglalót találunk a cégről:

Máris láthatjuk, hogy mi a cég ESG besorolása, osztályzata és az, illetve az egyes elemek hogyan viszonyulnak az iparági átlaghoz.

A füleken tovább kattintva találunk egy taxonómiai megfelelést részletesen lebontó oldalt:

Ezek az adatbázisok számszerűsítve tartalmazzák az ún. PAI indikátorokat is, illetve az az iparági átlaghoz viszonyítva is. (A Principal Adverse Impacts, azaz PAI magyarul a fő káros hatások a befektetési döntésekből vagy útmutatásokból eredő minden olyan következményre utalnak, amely kedvezőtlen hatással van a fenntarthatósági szempontokra, ideértve a környezettel, a társadalommal, a munkavállalókkal, az emberi jogokkal, a korrupció elleni küzdelemmel és a vesztegetésekkel kapcsolatos aggályokat.)

Mindent összevetve a fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a cég igencsak meggyőző ESG profillal rendelkezik, amit jól mutat AAA besorolása (ez az elérhető legmagasabb kategória), a bevétel, illetve capex magas taxonómiának megfeleltethető aránya, illetve az is, hogy a kötelező 14 PAI indikátor közül mindössze 2 tekintetében lemaradó.

Van azonban az ESG elemzésnek egy olyan része is, melyet nem találunk meg a Bloomberg ESG funkció alatt, ez pedig a Controversies (vállalati vitatott esetek), mely ennek ellenére egy igencsak fontos szűrő.

A VIG Alapkezelő az MSCI ESG Manager-t használja ennek a nézőpontnak a vizsgálatára és a riportot letöltve azonnal láthatjuk, hogy ebben a tekintetben nem szerepel jól a vállalat.

Van ugyanis egy kategória, ahol nem megy át a vállalat a szűrőn: a cégnek folyamatban van egy helyi közösségeket érintő peres ügye / vitás esete, mely kategóriában „megfigyelés alatt” áll.

Így tehát nagyon elgondolkodtató, hogy szerepeltethető-e egy ESG alapban ez a cég, és mindenképp az adott vitás ügy további vizsgálata szükséges mielőtt a végső döntés megszületne.

 

A blog írásában közreműködő szerzők semmiféle felelősséget nem vállalnak a blogon megjelent írásaik alapján hozott befektetési döntésekért és azok következményeiért, illetve a weboldalon található adatok esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért. A jelen blogon megjelenő írások magánszemélyek szubjektív véleményét tükrözik, nem minősülnek befektetési elemzésnek vagy ajánlásnak.” 

* Hozzájárulok, hogy az Aegon Alapkezelő a továbbiakban marketing tartalmú megkereséseket küldjön részemre és elfogadom az ehhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót.