makrofolyamatok

Egy fecske nem csinál telet

by totalreturn 2016. június 6.

Az amerikai munkaerőpiac nagyjából 2010-ben tért magához a válságból, azóta emelkedik hónapról hónapra az alkalmazásban állók létszáma, az immáron itthon is elfogadott eredeti elnevezésén a „non-farm payroll”. A mostani adat a legkisebb havi emelkedést mutatta, bár az elkövetkező két hónap szokásos visszamenőleges korrekciói némi változást még hozhatnak. Azt érdemes tudni, hogy az elmúlt hat évben volt két hónap, ami valami miatt ilyen kis növekedést mutatott, tehát a munkaerőpiaci konjunktúrát ettől az egy hónaptól még nem kell feltétlenül temetni. Egy fecske távozása még nem hozza el a telet

Az alkalmazásban állók számának („non-farm payroll”) havi változása 2010 óta

A munkaerőpiac mozgása igen jól mutatja a konjunktúra alakulását is. Ha nő a foglalkoztatottság, van növekedés, ha csökken, akkor nincs. A ciklikusan jelentkező visszaesés a recesszió mélységét is szemlélteti, ahogy ez a 2000-es illetve 2009-es perióduson látszik is. A munkaerőpiaccal mindössze az a gond, hogy leköveti, és nem előrejelzi az általános konjunktúrát, így a létszámadatok maximum arra jók, hogy konstatáljuk azt, amit amúgy is látunk máshol.

Az alkalmazásban állók létszáma 1980. óta

Ezen az ábrán nem az állásban levők létszámának változását, hanem a szintjét látjuk. Emelkedő GDP esetén emelkedik, csökkenő esetén csökken. Ez ilyen egyszerű.

A munkában állók mindössze 8 százaléka dolgozik a feldolgozóiparban, a többi egyéb szektorokban, leginkább a szolgáltatásokban, illetve a közigazgatásban helyezkedik el. Ennek okán a legjobb előrejelző indikátornak számító beszerzési menedzserindexek közül is a nem feldolgozóipari index (non-manufacturing purchasing manager index) foglalkoztatási komponensével mozog együtt. Ez utóbbi index értelmezése igen egyszerű: 50 feletti érték esetén a megkérdezett cégek többsége emelni szeretné a létszámot, ellenkező esetben pedig csökkenteni. A meglehetősen vegyes szektorösszetételű index eddig igen magas értéket mutatott, de az utóbbi hónapokban visszaesett. Mint látjuk, a teljes non-farm payroll változás szinte teljesen együtt mozog a bizalmi index munkaerőpiaci komponensével.

A nem feldolgozóipari beszerzési menedzserindex foglalkoztatási komponensének és a non-farm payroll változásának együttmozgása

Kérdés, merre van innen az irány. Feldolgozóipari beszerzési menedzserindexet 1948. óta publikálnak, az egyéb, jellemzően szolgáltató szektorokra fókuszáló indexet, azonos módszertannal, 1997. óta. Az elmúlt majdnem húsz évben az látszik, hogy a feldolgozóipari foglalkoztatási trend alakulása igen jól előrejelzi a többi szektor várható trendjeit.

A feldolgozóipar és a többi szektor foglalkoztatási szándékainak alakulása az elmúlt 20 évben

A pontozott vonalak a havi foglalkoztatási alindexek a két bizalmi indexcsaládon belül, a vastagabb folytonos vonalak a 12 havi mozgóátlagok. Ha a korábbi összefüggések most is érvényesek, akkor feldolgozóipar után az egyéb szektorokban is a foglalkoztatási kedv lankadását várhatjuk. Ez nem jelent feltétlenül csökkenő foglalkoztatottságot, de a növekedés várhatóan elmarad a 2010. óta tapasztalható átlagtól. Ez újabb érv amellett, hogy a Fed esetleges kamatemeléseit illetően leginkább totojázásra, mint határozott kamatemelési trendre érdemes számítani.

Forrás: Bloomberg

* Hozzájárulok, hogy az Aegon Alapkezelő a továbbiakban marketing tartalmú megkereséseket küldjön részemre és elfogadom az ehhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót.